Puunkaato

Teemme puiden poistoja olosuhteissa, joissa pelkillä metsurityövälineillä ei voida kaataa puita riskittömästi rakennusten, sähkölinjojen ym. esteiden vuoksi. Usein puut kasvavat paikoissa, joiden lähelle ei pääse nostokoriautolla. Tällöin tarvitaan puukiipeilytekniikkaa.

Jos puuta ei voida kaataa vapaasti, se useimmiten paloitellaan pystyyn. Kiipeilytekniikkaa ja tarkoituksenmukaisia köysiä, kitkajarruja sekä muita erikoistyövälineitä apuna käyttäen oksat ja pölkyt pudotetaan tai lasketaan turvallisesti alas. Kiipeilytekniikka on useimmiten edullisinta yksittäisten, yksirunkoisten puiden poistossa. Monihaaraisten puiden ja monen suuren puun kohteissa on nostokoritekniikka usein edullisin menetelmä. Kaatomenetelmäksi valitaan aina edullisin turvallinen menetelmä.

Hinnoittelu

Kahta samanlaista puuta ja samanlaista pihaa ei ole olemassa. Kaadettaessa erilaisia puita erilaisissa olosuhteissa, hinnoitellaan työkohde aina tapauskohtaisesti paikan päällä käymällä. Hintaan vaikuttavat mm. käytettävä kaatomenetelmä, puiden koko ja oksikkuus sekä hakkuutähteiden poiskuljetustarve.

Sovittaessa puut voidaan katkoa asiakkaan toivomuksen mukaan polttopuuksi. Tarvittaessa voidaan urakkaan sisällyttää kaiken puuaineksen tai pelkän oksamassan kuljetus pois sekä kantojen jyrsintä.

Puiden poistot tehdään urakkahinnalla, jolloin asiakkaan kanssa sovitaan etukäteen urakan sisältö ja kokonaishinta.

Hinnoittelukäynti on aina asiakkaalle maksuton.

Työturvallisuus

Arboristit ovat ainoa ammattikunta, joka on saanut perusteellisen koulutuksen kiipeilytyöhön puissa sekä oikeiden, pelkästään puunkaatoon suunniteltujen työkalujen ja -menetelmien käyttöön. Samoja testattuja alan erikoistyövälineitä käyttävät arboristit ympäri maailman. Seuraamme jatkuvasti alan kehittymistä hyvien kansainvälisten yhteyksiemme kautta. Arboristi –nimikettä saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on suorittanut alan näyttökokeen. Moniosaisen, vaativan kokeen tärkein osa-alue on työturvallisuus.

Jos työntekijälle sattuu puussa tapaturma, ovat auttamismahdollisuudet maassa vähissä. Arboristien ensiaputaitoihin sisältyy myös puusta pelastaminen. Työparilla on harjoitellut menetelmät tarvittaessa tuoda työkaveri turvallisesti alas puusta, jos hän tapaturman sattuessa ei siihen itse pysty. On itsestään selvää, että vastuullisella yrittäjällä on kattavat vastuu- ja tapaturmavakuutukset.

Puunkaatolupa

Tietyissä tapauksissa puiden kaatoon omaltakin tontilta pitää olla kaupungin tai kunnan myöntämä lupa. Esimerkiksi Hämeenlinnassa lupa tarvitaan ruutukaava-alueella yhdenkin puun kaatoon, muulla alueella yli 5 puun kaatoon ja niissä tapauksissa, kun kaavassa on rajoituksia puiden kaatoon. Lupaperusteet vaihtelevat kunnittain, joten kannattaa tarkistaa lupavaatimukset omasta kunnasta. Hämeenlinna kaupungin ohjeet lupamenettelystä löytyvät täältä.

Puunkaato Kuormaus Pelastusharjoitus