Puunhoito Antti Virkki

Puunkaato

Teemme puiden poistoja olosuhteissa, joissa pelkillä metsurityövälineillä ei voida kaataa puita riskittömästi rakennusten, sähkölinjojen ym. esteiden vuoksi. Usein puut kasvavat paikoissa, joiden lähelle ei pääse nostokoriautolla. Tällöin tarvitaan puukiipeilytekniikkaa. 

Jos puuta ei voida kaataa vapaasti, se useimmiten pölkytetään pystyyn. Kiipeilytekniikkaa ja tarkoituksenmukaisia köysiä, kitkajarruja sekä muita erikoistyövälineitä apuna käyttäen oksat ja pölkyt pudotetaan tai lasketaan turvallisesti alas.  Kiipeilytekniikka on useimmiten edullisinta yksittäisten puiden poistossa. Soveltuvissa kohteissa käytetään nostokoritekniikkaa.

Kahta samanlaista puuta ei ole olemassa. Kaadettaessa erilaisia puita erilaisissa olosuhteissa, hinnoitellaan työkohde aina tapauskohtaisesti paikan päällä. Hintaan vaikuttavat mm. puiden sijainti tontilla, käytettävä kaatomenetelmä, puiden koko ja oksikkuus sekä hakkuutähteiden poiskuljetustarve.

Kaadetut puut katkotaan usein asiakkaan toivomuksen mukaan polttopuuksi. Tarvittaessa voidaan urakkaan sisällyttää puuaineksen ja hakkuutähteiden poiskuljetus sekä kantojen poisto. Puiden poistot tehdään yleensä urakkahinnalla, jolloin asiakkaan kanssa sovitaan etukäteen urakan kokonaishinta.

Puunkaatolupa

Asemakaavoitetuilla alueilla omankin tontin puiden kaatoon pitää kysyä lupa kaupungilta tai kunnalta. Lupamenettelyn tarkoituksena on kuntien halu huolehtia maisemakuvastaan. Hämeenlinnan kaupungin alueella puunkaatoluvat myötää rakennusvalvontatoimisto.

http://www.hameenlinna.fi/Kaavat-ja-rakentaminen/Rakentaminen-ja-luvat/Puiden-kaataminen-tonteilla/

Työturvallisuus

Puita voidaan kaataa monella tavalla. Monet harmaan talouden rajoilla liikkuvat itseoppineet kaatomiehet kaatelevat puita puutteellisella ammattitaidolla ja puutteellisilla välineillä. Esimerkiksi sähkömiesten käyttämät tolppakengät eivät koskaan kuulu ammattitaitoisen arboristin kalustoon. Oksaisessa puussa ne ovat paitsi käyttökelvottomat myös vaaralliset.

Arboristit ovat ainoa ammattikunta, joka on saanut perusteellisen koulutuksen oikeiden, pelkästään puunkaatoon suunniteltujen työkalujen ja -menetelmien käyttöön. Samoja testattuja alan erikoistyövälineitä käyttävät arboristit ympäri maailman. Seuraamme jatkuvasti alan kehittymistä hyvien kansainvälisten yhteyksiemme kautta. Arboristi  –nimikettä saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on suorittanut alan näyttökokeen. Moniosaisen, vaativan kokeen tärkein osa-alue on työturvallisuus.

Jos työntekijälle sattuu puussa tapaturma, ovat auttamismahdollisuudet maassa vähissä. Arboristien ensiaputaitoihin sisältyy myös aerial rescue, puusta pelastaminen. Pidämme taitojamme yllä vuosittain järjestettävien pelastuspäivien avulla.

On itsestään selvää, että vastuullisella yrittäjällä on kattavat vastuu- ja tapaturmavakuutukset.