Puunhoito Antti Virkki

Puiden hoito

Useimpien puiden biologinen elinikä on satoja vuosia. Ihmisen muokkaamassa ympäristössä puiden elinolosuhteet ovat yleensä huonommat kuin luonnossa. Pelkästään pölyinen ilma, maaperän tiiviys ja juuristolle varattu liian pieni tila vaikeuttavat puiden elämää. Rakennetussa ympäristössä on lisäksi yleistä, että puita kolhitaan, juuria vahingoitetaan ja puuntaimet istutetaan liian syvään. Puisto- ja katupuiden suurimpia lahonaiheuttajia edellä mainittujen lisäksi ovat väärin ja liian myöhään tehdyt leikkaukset.

Puiden hoito on pitkälti ihmisen puille aiheuttamien ongelmien minimointia.

Vain taimesta asti jatkuvasti elinvoimaisina kasvavat puut voivat terveinä taistella ympäristön uhkia vastaan ja lopulta kasvaa arvokkaiksi puuvanhuksiksi. Puiden luonnollinen elinikä on pitkä, monella puulajilla satoja vuosia. Puunhoidon tärkeyttä ja taloudellisuutta on usein vaikea hahmottaa, kun aikaperspektiivi on niin pitkä. Esimerkiksi kuntien talouden kannalta ei liene kuitenkaan yhdentekevää, joudutaanko puita uusimaan 5, 50 vai 200 vuoden välein.

Puiden elinvoimaisuuteen ja rakenteelliseen kestävyyteen voidaan vaikuttaa paljon tekemällä puiden elinkaaren mukaisia, oikea-aikaisia hoitotoimenpiteitä. Yleisimpiä tarpeellisia toimenpiteitä virheiden välttämisen lisäksi ovat latvuksen rakennekehitys- ja hoitoleikkaukset.

Suuren puun latvuksen sisään on vaikea päästä nostokorilla. Kiipeilytyönä tehdyssä hoitoleikkauksessa arboristi pystyy tekemään leikkaukset tarkasti ja oikeassa leikkauskulmassa koko latvuksen alueella. Paras aika tehdä hoitoleikkauksia on keskikesällä, juhannuksesta syyskuun alkuun. Puu on silloin voimakkaimmillaan puolustautumaan sienitartuntoja vastaan.

Jos et tiedä, mitä puillesi pitäisi tehdä tai jollet ole varma oikeista leikkaustavoista, kutsu paikalle asiantuntija, arboristi!