Puunhoito Antti Virkki

Kuntotutkimus

Kaikki puut lahoavat aikanaan hitaasti tai nopeasti. Lahottajasienet kuuluvat puiden elämään. Eri lahottajasienet lahottavat puita eri nopeuksilla ja tavoin. Yksi puidenhoitajien vastuullisimpia tehtäviä ovat puiden kuntotutkimukset, joissa arvioidaan ja mitataan puiden kuntoa, kestävyyttä ja lahoamisprosessin etenemistä. Alueilla, joilla liikkuu usein ihmisiä, puiden kestävyys tuulisella säällä on tärkeä turvallisuustekijä.

Puun kuntotutkimuksessa asiantuntija tutkii puun perusteellisesti juuresta latvaan asti.

Suurin osa tutkimuksesta tehdään kohdittain silmämääräisin havainnoin. Jos on syytä olettaa, että puussa on vakavia lahovaurioita, käytetään lahontutkimislaitteena Resistograph –mikroporaa. Laite mittaa puuhun porattavan neulamaisen terän tunkeutumisvastusta. Koneesta tulostuu paperille puun ”sydänkäyrä” mittakaavassa 1 : 1 . Käyrästä voidaan lukea heikenneen puun osuus läpimitasta.

Tutkimuksesta tehdään tarvittaessa kirjallinen raportti. Se sisältää mm. tiedot puun elinvoimasta, rakenteellisesta kestävyydestä, kasvupaikan olosuhteista, mekaanisista vaurioista, käävistä, sienistä jne. Lisäksi raporttiin kirjoitetaan puun hoito-ohjeet aikatauluineen.

Paras ajankohta kuntotutkimukselle on kesä.