Puiden kuntotutkimus

Kaikki puut lahoavat aikanaan - hitaasti tai nopeasti, tavalla tai toisella. Lahottajasienet kuuluvat puiden elämään. Eri lahottajasienet lahottavat puita eri nopeuksilla ja eri tavoin. Yksi puidenhoitajien vastuullisimpia tehtäviä ovat puiden kuntotutkimukset, joissa arvioidaan ja mitataan puiden kuntoa, kestävyyttä ja lahoamisprosessin etenemistä. Alueilla, joilla liikkuu usein ihmisiä, puiden mekaaninen kestävyys on tärkeä turvallisuustekijä.

Puun kuntotutkimuksessa asiantuntija tutkii puun perusteellisesti juuresta latvaan asti. Suurin osa tutkimuksesta tehdään silmämääräisin havainnoin. Tarkkaillaan puun kokonaiselinvoimaa, juuristovaurioita, oksanpoistoja, pakkashalkeamia, heikkoja haaraliitoksia, onkaloita, mahdollisia lahottajasieniä, kääpälajeja jne.

Pitkästä kokemuksesta puiden poistoista ja tuhansista puiden ”ruumiinavauksista” on paljon apua, kun päätellään, mitä tuhoa minkäkinlainen vaurio tai lahottajasieni missäkin puussa voi aiheuttaa puun sisällä.

Kuntotutkimus on enimmäkseen ihan kaikkea muuta havainnointia kuin ”poraamista”. Jos kuitenkin on syytä olettaa, että jossain kohtaa puuta on vakavia lahovaurioita, käytetään siinä pisteessä lahonmittauslaitteena Resistograph –mikroporaa. Laite mittaa puuhun porattavan neulamaisen terän tunkeutumisvastusta . Koneesta tulostuu tiedostoon kaksi käyrää mittakaavassa 1 : 1 . Toinen käyrä kuvaa terän tunkeutumisvastusta ja toinen kiertovastusta. Käyristä voidaan lukea heikenneen puun osuus läpimitasta.

Tutkimuksesta tehdään tarvittaessa kirjallinen raportti. Se sisältää mm. tiedot puun elinvoimasta, rakenteellisesta kestävyydestä, kasvupaikan olosuhteista, mekaanisista vaurioista, käävistä, sienistä jne. Lisäksi raporttiin kirjoitetaan puun hoito-ohjeet aikatauluineen. Paras ajankohta kuntotutkimukselle on kesä.

Vuosien mittaan olemme tutkineet yksistään Tampereen kaupungille noin 2700 puisto- ja katupuuta.